การดึงหน้า-แบบเล็ก/ส่วนกลาง

ดึงหน้ากระชับเฉพาะหน้าส่วนกลาง

การดึงหน้า-แบบเล็ก/ส่วนกลาง

การดึงหน้า-แบบเล็ก/ส่วนกลาง เป็นการดึงหน้าตั้งแต่ใต้ตาถึงริมฝีปากบน โดยการดึงส่วนที่หย่อน และเพิ่มปริมาตรของเนื้อเยื่อที่หายไปของหน้าส่วนกลางที่เกิดจากวัย การโดนแสงแดดและแรงโน้มถ่วงของโลก

ระยะเวลา

เฉลี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมง

การระงับความรู้สึก

โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีดมยาสลบ แต่อาจจะใช้ยาสลบทางเส้นเลือดร่วมกับยาชาเฉพาะที่ก็ได้

ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก สามารถกลับบ้านได้หรืออาจะสังเกตุอาการหลังทำซักระยะ

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

บวม ชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตาแห้ง ซึ่งอาจเกิดได้ชั่วคราว

ความเสี่ยง

ติดเชื้อ บวมคงที่ ตาแห้งตลอดเวลากล้ามเนื้อหน้าอ่อนแรงหรือชา ซึ่งโอกาสเกิดน้อยมาก

การพักฟื้น

สามารถกลับไปทำงานได้ 7-14 วัน งดกิจวัตรประจำวันที่หนักอย่างน้อย 3 สัปดาห์

ผลลัพธ์

โดยส่วนใหญ่ถาวร