ดูดไขมันบริเวณหน้า

เอาไขมันบริเวณหน้าและคางที่เกินออก

เกี่ยวกับการดูดไขมันบริเวณหน้า

ในปัจจุบันการดูดไขมันบริเวณหน้านิยมทำกันมากขึ้น อาจทำร่วมกับการผ่าตัดดึงหน้า การดูดไขมันบริเวณหน้าจะใช้การดูดไขมันธรรมดาหรืออาจจะใช้ร่วมกับเครื่องมือสลายไขมันเช่นเลเซอร์ก็ได้

ระยะเวลา

ประมาณ 30-60 นาที

การระงับความรู้สึก

ขึ้นกับผู้ป่วย สามารถให้ยานอนหลับทางเส้นเลือด หรือดมยาสลบก็ได้

ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

บวม เจ็บ ปวด แสบ บริเวณที่ทำ แต่รักษาได้ในการรักษาแบบผู้ป่วยนอก

ความเสี่ยง

ติดเชื้อ หน้าสองข้างไม่เท่ากัน สีผิวเปลี่ยนอาจจะเข้มหรือจางลงก็ได้ ชา  ซึ่งเกิดได้ไม่บ่อย

การพักฟื้น

หายเป็นปกติ 20-28 วัน

ผลลัพธ์

ได้ผลดีในรายที่ไขมันมากบริเวณแก้มและคอ และผิวหนังมีความยืดหยุ่นดี