วัสดุทางการแพทย์ที่ใส่บนใบหน้า

การใส่วัสดุทางการแพทย์บริเวณใบหน้าเพื่อให้เข้ากับบริเวณข้างเคียง

เกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์ที่ใส่บนใบหน้า

การใส่วัสดุทางการแพทย์ที่ใส่บนใบหน้าเพื่อปรับปรุงรูปร่าง ขนาด เช่นบริเวณ คาง แนวกราม จมูก แก้ม โหนกแก้ม ข้างจมูก และต้องเข้ากับรูปหน้าเดิม ซึ่งวัสดุที่ใช้ก็มีหลายแบบหลายรูปทรง

ระยะเวลา

เฉลี่ยประมาณ 60-90 นาที

การระงับความรู้สึก

สามารถใช้วิธีดมยาสลบ หรือใช้ยาสลบทางเส้นเลือดร่วมกับยาชาเฉพาะที่ก็ได้ หรืออาจจะใช้ยาชาเฉพาะที่อย่างเดียวก็ได้

ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก สามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังทำ

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

บวม เขียว ช้ำ ชั่วคราว

ความเสี่ยง

ติดเชื้อ แตก ผิดตำแหน่ง และเกิดน้อยมากคือมีการต่อต้านวัสดุทางการแพทย์ที่ใส่เข้าไป

การพักฟื้น

สามารถกลับไปทำงานได้หลังทำ 2-3 วัน งดแอลกอฮอล์หลังผ่าตัด เขียว ช้ำ บวมหายไปภายใน 2-3 สัปดาห์

ผลลัพธ์

ขึ้นกับแต่ละคน แต่ส่วนใหญ่อยู่ถาวร