ศัลยกรรมจมูก

เพื่อให้รูปทรงจมูกภายนอกดูดีขึ้น

เกี่ยวกับศัลยกรรมจมูก

การผ่าตัดจมูกเพื่อลดหรือเพิ่มขนาด แก้ไขจมูกโก่ง แก้ไขรูปทรง แก้ไขรูจมูก เปลี่ยนแปลงมุมเชิดของจมูก การแก้ไขขนาดรูจมูก รวมถึงการการผ่าตัดกระดูกอ่อนเพื่อแก้ไขโครงสร้างของจมูก

ระยะเวลา

เฉลี่ประมาณ 1 ชั่วโมงหรือมากกว่า

การระงับความรู้สึก

อาจจะดมยาสลบ หรือให้ยาสลบทางเส้นแต่โดยส่วนใหญ่ใช้ยาชาเฉพาะที่

ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก สามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังทำ

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

บวม เขียว ช้ำรอบจมูก รอบตา  หรือมีเลือดซึมบริเวณแผลผ่าตัด หายใจขัด ซึ่งอาการทั้งหมดจะเป็นชั่วคราว

ความเสี่ยง

การติดเชื้อ สองข้างไม่เท่ากัน ไม่ชอบรูปทรง ไม่ดีเท่าที่ควรหรือไม่เป็นอย่างที่คิด

การพักฟื้น

สามารถกลับไปทำงานได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ เว้นกิจวัตรประจำวันที่หนัก 2-3 สัปดาห์ หลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างน้อย 8-12 สัปดาห์ การเข้าที่อย่างน้อย 3 เดือนถึง 1 ปีหรือในบางรายอาจจะใช้เวลานานกว่านั้น

ผลลัพธ์

ถาวร