ศัลยกรรมหู

แก้ไขความผิดปกติทางกายภาพ

เกี่ยวกับศัลยกรรมหู

มีทั้งการแก้ไขหูกาง ลดขนาดใบหู แก้ไขรูปทรงที่ผิดปกติ

ระยะเวลา

โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ชั่วโมง

การระงับความรู้สึก

ในเด็กจะใช้วิธีดมยาสลบ แต่ในผู้ใหญ่อาจจะใช้ยาสลบทางเส้นเลือดร่วมกับยาชาเฉพาะที่ หรือยาชาเฉพาะที่อย่างเดียวก็ได้

ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

ปวด บวม แดง ชา

ความเสี่ยง

ติดเชื้อที่กระดูกอ่อน แผลเป็นใหญ่ เลือดคั้งซึ่งจำเป็นต้องระบาย ไหมที่เย็บหลุดต้องทำผ่าตัดใหม่

การพักฟื้น

สามารถกลับไปเรียนและทำงานได้ภายใน 5-10 วัน ห้ามเล่นกีฬาที่โดนกระแทก 1-2 เดือน สายรัดต้องใส่อย่างน้อย 4 สัปดาห์

ผลลัพธ์

ถาวร