pw-4-radiusPHOPRAWIN CLINIC ปรับโฉม Rebrand มาจากBrandเดิมหลังจากเปิดให้บริการมากว่า 10 ปี เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนจุดยืนทางการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาความงามทั้งที่ต้องทำศัลยกรรมและสวยโดยไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม ภายใต้concept ใหม่”UNCOVER YOUR BEAUTY” เผยความสวยของคุณได้ที่ภพรวิญ คลินิกและ “WHERE THE  ART AND SCIENCE OF AESTHETIC MEET” ในสถานที่นี้ที่ ศาสตร์และศิลป์มาเนรมิตความงามของคุณ

ภพรวิญ คลินิก เป็นชื่อที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่อให้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีความหมายว่า “ดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรือง”  ซึ่งเหมาะสมกับชื่อใหม่ของเรา ที่ต้องการให้เป็นคลินิกระดับสากลมากขึ้นและครบวงจรมากขึ้น ทั้งในแง่ของการใช้เครื่องมือ การบริการและการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม ทุกอย่างครบในการให้คำปรึกษา มีการติดต่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความงามเทคนิคการผ่าตัดใหม่ๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้การบริหารของ นาวาตรี นายแพทย์ สมภพ  วานิยะพงศ์ และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในด้านทำงานมากว่า 10 ปี

ภพรวิญ คลินิก เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาไว้คอยให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง,ศัลยแพทย์ความงาม,จักษุแพทย์,ศัลยแพทย์หู คอ จมูก,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัย,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ

นอกเหนือจากการบริการทางด้านความงามแบบครบวงจรแล้ว ภพรวิญ คลินิก ยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งผลิตโดยบริษัทที่ได้มาตรฐาน มีระบบควบคุมคุณภาพตามหลักมาตรฐาน GMP มีนักเคมีและเภสัชกรที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์  ที่สามารถเทียบเคียงระดับสากลและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับองค์การอาหารและยาประเทศไทยxx3

ปัจจุบัน PHOPRAWIN CLINIC มีสาขาให้บริการแล้ว 3 สาขา และมีการวางแผนในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน  เช่น  ด้านบุคลากรทีมแพทย์ โดยแพทย์ทุกๆท่านได้มีการพัฒนาตัวเอง  ศึกษาหาความรู้  มีการอบรมเพิ่มพูนทักษะตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อนำความรู้ ทักษะ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาเพื่อดูแล ให้คำแนะนำและตอบโจทย์คนไข้อย่างดีที่สุดและตรงจุด    ด้านเครื่องมือและเลเซอร์ทุกชนิด  เรามุ่งเน้นประสิทธิภาพในการรักษาอย่างดีที่สุด โดยเครื่องมือทุกเครื่องที่เรามีจะเลือกโดยเน้นในเรื่องคุณภาพการรักษา  ผ่าน อย.ไทย  และผ่าน US FDA  มีความปลอดภัยสูง  ทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและชำนาญ ด้านบุคลากรส่งเสริมความงาม  ทุกๆท่านได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการบริการอย่างดีที่สุด  อบอุ่นเป็นกันเอง มีความจริงใจ ให้คำแนะนำ และ ติดตามผลการรักษา  รายงานแพทย์เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น