การผ่าตัดลดขนาดแคมเล็ก

เป็นการผ่าตัดลดขนาดแคมเล็ก

เกี่ยวกับการผ่าตัดลดขนาดแคมเล็ก

การผ่าตัดลดขนาดแคมเล็กหรือการผ่าตัดแก้ไขตกแต่งแคมเล็ก โดยส่วยใหญ่มักจะเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่สามารถเกิดได้ในผู้ใหญ่เช่นหลังคลอดบุตรทางช่องคลอด อายุเพิ่มขึ้น มีภาวะติดเชื้อ ซึ่งเกิดปัญหาในการสวมใส่เสื้อผ้าหรือเล่นกีฬาหรือดูแล้วไม่สวยงาม การผ่าตัดจะตัดหนังและเนื้อเยื่อออกและในบางรายจะตัดแต่งคลิตอลิสและแคมใหญ่ร่วมด้วย

ระยะเวลา

โดยทั่วไป 1-3 ชั่วโมง ขึ้นกับว่าจะทำอะไรร่วมด้วย

การระงับความรู้สึก

เพื่อผลการผ่าตัดที่ดีและสะดวกในการผ่าตัด การดมยาสลบจะดีที่สุด อย่างไรก็ตามการฉีดยาชาเฉพาะที่ก็สามารถทำได้

ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

สามารถกลับได้หลังจากพักฟื้น

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

แผลเป็นและอาจจะเกิดแผลแยกได้

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่รุนแรงค่อนข้างต่ำ

การพักฟื้น

อาจจะบวม 4-6 สัปดาห์ อาจจะมีการเหลื่อมของสีผิวบริเวณที่ผ่าตัดแต่จะค่อยๆดีขึ้น สามารถกลับไปทำงานได้ปกติภายใน 1 สัปดาห์ อนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์ได้ 6-8 สัปดาห์หลังผ่าตัด

ผลลัพธ์

ถ้าเทคนิคการผ่าตัดดี ความพอใจและความสวยงามจะสูง