การผ่าตัดเสริมน่อง

เป็นการผ่าตัดเสริมขนาดน่อง

เกี่ยวกับการผ่าตัดเสริมน่อง

เป็นการผ่าตัดเสริมน่องด้วยซิลิโคนเพื่อเพิ่มขนาดและความสวยงามของน่อง

ระยะเวลา

โดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงครึ่ง

การระงับความรู้สึก

อาจจะดมยาสลบหรือระงับความรู้สึกบริเวณไขสันหลังหรือฉีดยาสลบร่วมกับยาชาเฉพาะที่

ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

บวม ช้ำ เล็กน้อยถึงปานกลาง

ความเสี่ยง

เลือดคั่ง ติดเชื้อ ตำแหน่งไม่ตรงตามต้องการ มีการเลื่อนของซิลิโคน อาจจะต้องมีการผ่าตัดเอาออกในกรณีที่ แตก มีการหดรัดซิลิโคน(capsular contraction)เป็นสาเหตุที่ทำให้บริเวณที่ใส่ซิลิโคนแข็ง

การพักฟื้น

แนะนำรัดแน่นบริเวณน่องอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังผ่าตัด หลีกเลี่ยงออกกำลังกายหนักอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์

ผลลัพธ์

ค่อนข้างจะแตกต่างกันผู้ป่วยแต่ละราย อย่างไรก็ตามผลโดยรวมขนาดของน่องใหญ่ขึ้นทำให้ดูรูปทรงสวยขึ้น